Stalp in mijlocul strazii

  • 018
  • Shared 8 months ago
  • Label: Fail
  • fail stalp strada auto
  • Cand dorel lucreaza la drumuri si poduri si lasa un stalp in mijlocul strazii.

    ...

    Cand dorel lucreaza la drumuri si poduri si lasa un stalp in mijlocul strazii.